در این روز کاری دیواری در اتاق کنترل قرار داره رو کار کردیم - به دلیل این که شوت اسپیکر ها به این سمت هست با انجام همه مراحل قبلی روی این دیوار باید از دیوار دیگه در مابین این چوب کشی استفاده شود.
(علت دیوار اصلی سفالی ساختمان در مقابل صدا ضعیف بوده و صدا رو عبور می دهد حتی با اون همه عایق)علت اینکه ما در سمت چپ تصویر بالا بین چوب کشی و دیوار فاصله نداریم به این خاطر هست که ایزوله و زیر سازی اکوستیک در این قسمت بسیار مهم نبوده و با پشم سنگ کنترل میشه
به دلیل ضعیف بودن دیوار سفالی اتاق ما از شانه تخم مرغ صرف نظر کردیم و از چند لایه ابر در این دیوار استفاده کردیم و بعد با ورق های ام دی اف دیواری که در بالا گفتیم رو در داخل چوب کشی کردیم - بسیار موثر است اما باعث ریورب در اتاق میشه ولی بعد نصب پشم سنگ ها و و کناف و پنل های اکوستک دیگه این مورد مشاهده نمی شود و مناسب هست.